VPBank
Hạn mức tín dụng là gì?

Hạn mức tín dụng là gì?
Mặc định, khi Quý khách sở hữu một chiếc thẻ Tín dụng nó sẽ luôn đi kèm theo “Hạn mức tín dụng” – thứ sẽ quy định số tiền tối đa mà Quý khách có thể chi tiêu “trước” từ Thẻ Tín dụng. Hạn mức Tín dụng cao hay thấp phụ thuộc vào nhiều yếu tố, nhưng chủ yếu nó sẽ đến từ:

  • Mức thu nhập mà Quý khách chứng minh với Ngân hàng
  • Chương trình mà Quý khách tham gia mở thẻ.

Hạn mức tín dụng của tôi có tăng lên khi tôi nạp thêm tiền vào thẻ không?
Khi Quý khách nạp thêm tiền vào thẻ, hạn mức tín dụng không tăng lên, tuy nhiên “hạn mức khả dụng” sẽ tăng lên, lúc này quý khách sẽ có thể chi tiêu vượt hạn mức tín dụng, cho tới khi hạn mức khả dụng đã hết.
Ví dụ: Quý khách có hạn mức Tín dụng 20.000.000đ, và nạp thêm 5.000.000đ vào để sử dụng.
Lúc này:

  • Hạn mức Tín dụng: 20.000.000đ
  • Hạn mức Khả dụng: 25.000.000đ

Quý khách có thể thoải mái chi tiêu cho tới khi hết 25.000.000đ, lúc này Quý khách cần thanh toán dư nợ Thẻ tín dụng để có thể sử dụng tiếp.

Facebook comments