VPBank
Tăng hạn mức tín dụng

Việc tăng hạn mức Tín dụng vẫn được VPBank hỗ trợ theo 2 cách thông thường.

Cách 1: Tăng hạn mức tự động
Hệ thống xét duyệt tăng hạn mức tự động của VPBank sẽ hoạt động 03 tháng một lần. Quý khách chỉ cần chi tiêu thường xuyên trên thẻ Tín dụng & thanh toán đúng hạn, Quý khách sẽ luôn có cơ hội nằm trong danh sách được tăng hạn mức định kỳ này.

Cách 2: Yêu cầu tăng hạn mức
Đối với cách này, trước hết Quý khách cần chắc chắn rằng mình có thể chứng minh được mức thu nhập đã tăng lên so với thời điểm mở thẻ (kèm theo các giấy tờ chứng minh như sao kê lương…)
Khi mọi thứ đã sẵn sàng, Quý khách vui lòng tới chi nhánh gần nhất của VPBank để được hỗ trợ làm thủ tục yêu cầu tăng hạn mức.

Facebook comments