VPBank
Kiểm tra thông tin thanh toán

Việc kiểm tra thông tin thanh toán thẻ Tín dụng hàng tháng thật ra lại không khó như chúng ta tưởng tượng. Chúng ta có tới tận 2 cách để có thể kiểm tra thông tin bất cứ lúc nào.


Cách 1: Kiểm tra thông tin qua email sao kê hàng tháng.
Thông thường, sau 2-3 ngày kể từ ngày sao kê, chúng ta sẽ nhận được 01 email thông báo về tình hình sử dụng thẻ Tín dụng của kỳ trước đó. Nếu như bạn không nhận được email thông báo này, rất có thể bởi vì email bạn đã đăng ký không còn hoạt động nữa. Bạn vui lòng qua chi nhánh của VPBank gần nhất để cập nhật lại địa chỉ email nhận thông báo.

Cách 2: Kiểm tra qua Internet Banking
Nếu đã đăng ký sử dụng Internet Banking của VPBank thì mọi chuyện trở nên đơn giản hơn nhiều. Chúng ta chỉ cần đăng nhập vào Internet Banking và xem thông tin tài khoản thẻ Tín dụng để biết các chi tiết.

Facebook comments