VPBank
Số tiền cần thanh toán hàng tháng

Thông thường sao kê hàng tháng sẽ có 3 thông tin chính mà Quý khách cần chú ý:


1. Tổng số tiền dư nợ. (Total Amount Due – TAD)
Đây là tổng số tiền chúng ta đã chi tiêu bằng thẻ Tín dụng trong kỳ bao gồm các khoản chi tiêu tại các điểm chấp nhận thẻ, các giao dịch trực tuyến, các khoản rút tiền mặt và các khoản trả góp. Nó cũng được hiểu như tổng số tiền chúng ta cần thanh toán nếu như không muốn bị tính lãi suất từ thẻ Tín dụng.

2. Số tiền thanh toán tối thiểu. (Minimum Amount Due - MAD)
Đây là số tiền tối thiểu chúng ta cần phải thanh toán trong tháng đó (Thường là 5% tổng số tiền dư nợ), nếu không thể thanh toán được số tiền này đúng hạn, hồ sơ của chúng ta sẽ được ghi nhận thành các khoản nợ trên Trung tâm Thông tin Tín dụng – CIC. Vì vậy nếu bạn không có đủ tiền thanh toán Tổng số tiền dư nợ, thì cũng hãy chắc chắn rằng số tiền tối thiểu được thanh toán đúng hạn nhé.

3. Ngày tới hạn thanh toán. (Due Date)
Chúng ta thường có 15 ngày kể từ ngày sao kê để thanh toán Thẻ tín dụng, nhưng không cần phải nhớ thông tin đó đâu. Chúng ta chỉ cần lưu vào lịch một ngày tới hạn thanh toán cố định hàng tháng là không phải lo sợ trễ ngày nữa nha. Nếu bạn không có thời gian để kiểm tra sao kê, thì hãy xem qua ngày tới hạn thanh toán của từng loại thẻ dưới đây nào.

 

Loại thẻ Ngày sao kê Ngày tới hạn thanh toán
Classic MC2
Phát hành trước 10/8/2018
05 hàng tháng 17h ngày 19 hàng tháng
Classic Number 1 05 hàng tháng 17h ngày 19 hàng tháng
Titanium, Priority, Private Banking 20 hàng tháng 17h ngày 4 hàng tháng
Classic MC2 phát hành từ 10/8/2017 về sau. 23 hàng tháng 17h ngày 8 hàng tháng
Thẻ đồng thương hiệu Mobifone 25 hàng tháng 17h ngày 12 hàng tháng

 

Facebook comments