VPBank
Thanh toán chậm

Khi bạn không thanh toán đúng hạn số tiền tối thiểu cần thanh toán (thông thường là 5% tổng số dư nợ) thì bạn được xét vào trạng thái thanh toán chậm. Nếu như điều này đã xảy ra với bạn thì chúng tôi phải chia sẻ rằng đây không phải là một tín hiệu tốt cho hồ sơ tín dụng của bạn trong tương lai.
Sử dụng thẻ Tín dụng cũng như cách bạn tham gia một khoản vay từ Ngân hàng. Ngoài những khoản lãi suất & phí trả chậm mà bạn phải trả, thì hồ sơ của bạn mặc định sẽ được cập nhật trên Trung tâm Thông tin Tín dụng (CIC) – nơi mà tất cả các Ngân hàng và Tổ chức Tài chính khác có quyền truy cập và xem thông tin Tín dụng của bạn.


Điều này đồng nghĩa với việc sự cố thanh toán chậm của bạn sẽ được ghi nhận vào các nhóm nợ, và bạn sẽ có ít cơ hội hơn để tham gia vào các hoạt động tài chính/khoản vay trong tương lai ở bất kỳ đâu trên thế giới.
Để đảm bảo rằng việc sử dụng Thẻ Tín dụng của bạn an toàn và nhiều giá trị nhất, chúng tôi khuyến khích bạn kiểm tra tin nhắn/email thường xuyên để biết lịch thanh toán & số tiền tối thiểu bạn cần thanh toán.


Xem các hình thức thanh toán >

Facebook comments