VPBank
Làm sao để theo dõi tình trạng hồ sơ mở thẻ

Thông thường, sau khi đã đăng ký mở thẻ cùng đầy đủ các hồ sơ yêu cầu, thẻ của khách hàng sẽ được phát hành theo các bước:


Bước 1: Bộ phận thẩm định của VPBank kiểm tra lại hồ sơ mà khách hàng cung cấp. Nếu hồ sơ sai, không đầy đủ hoặc không hợp lệ, quá trình mở thẻ sẽ bị dừng lại và được thông báo tới nhân viên phụ trách hoặc trực tiếp cho khách hàng.

Bước 2: Nếu hồ sơ đã được xác minh chính xác và đầy đủ, VPBank sẽ tiến hành phê duyệt cấp phát một hạn mức tín dụng nhất định cho khách hàng. Lưu ý rằng hạn mức này là khác nhau giữa các khách hàng, phụ thuộc vào thu nhập và độ xác thực của các hồ sơ mà khách hàng cung cấp.

Bước 3: In & chuyển phát thẻ. Trong giai đoạn này, khách hàng sẽ nhận được thông báo khi thẻ đã có mặt tại các chi nhánh để khách hàng có thể tới lấy. Thông thường sẽ mất từ 10 – 15 ngày kể từ khi đăng ký hồ sơ mở thẻ cho tới khi thẻ đã được chuyển phát tới chi nhánh.


Đối với các trường hợp khách hàng không mở qua chi nhánh, thẻ sẽ được chuyển phát trực tiếp về địa chỉ mà khách hàng đăng ký.
Trong mọi trường hợp, VPBank sẽ gửi tin nhắn tới Quý khách để thông báo hoặc Quý khách có thể chủ động liên hệ VPBank qua Tổng đài 1900 54 54 15   hoặc 024. 392 88 880  hoặc tới các chi nhánh phát hành để được cung cấp thêm thông tin.

Facebook comments