VPBank
Kích hoạt thẻ

Để kích hoạt thẻ tín dụng của bạn, hãy làm theo một trong các cách sau:


Cách 1: Gọi tới tổng đài
Gọi tới 1900 54 54 15 (Khách hàng ưu tiên gọi 1800 54 54 15), gặp tổng đài viên để yêu cầu kích hoạt.

Cách 2: Kích hoạt qua Internet Banking
Đăng nhập Internet Banking > Dịch vụ thẻ > Kích hoạt thẻ và báo mất.

Cách 3: Kích hoạt qua tin nhắn
Soan tin Soạn tin: VPB TD <4 số cuối thẻ> <hạn mức thẻ> gửi 8149
Ví dụ: VPB TD 4567 10000000

Lưu ý: Hạn mức tín dụng được thể hiện bằng số, không cách

Facebook comments