VPBank
Thanh toán hóa đơn tự động
  • Bạn hay quên nên thường thanh toán trễ hạn hóa đơn sinh hoạt của gia đình ?
  • Bạn bận rộn với công việc hằng ngày nên không có thời gian thanh toán hóa đơn ?
  • Bạn ghét thủ tục rườm rà, phức tạp khi thực hiện thanh toán hóa đơn ?
  • Bạn khó quản lý chi tiêu trong gia đình khi có quá nhiều loại hóa đơn ?

Dịch vụ Thanh toán Hóa đơn Tự động là giải pháp hoàn hảo dành cho bạn.

  • Luôn đúng hạn với nhiều loại hóa đơn Danh mục các đối tác
  • Tiết kiệm thời gian
  • Hoàn toàn miễn phí
  • Dễ dàng quản lý chi tiêu qua SMS, email sao kê thẻ tín dụng

 

Cách thức đăng ký
Chỉ cần thực hiện một trong hai cách dưới đây để triệt tiêu mối bận tâm thanh toán hóa đơn mỗi tháng:


Cách 1: Đăng nhập VPBank Online để thực hiện theo hướng dẫn tại đây

Cách 2: Hoàn thiện mẫu đơn và nộp tại Chi nhánh VPBank gần nhất

Xem chi tiết dịch vụ tại đây.

Facebook comments